Zaživela stran z navodili za označevanja vira sofinanciranja


  • Datum objave 26.10.2023

Zaživela stran z navodili za označevanja vira sofinanciranja

  • Datum objave 26.10.2023

Primer označevalnega plakata za programsko obdobje 2014-2020, avtor: MKGP.

 

V okviru spletne strani Skupna kmetijska politika je zaživela spletna stran, na kateri so objavljena navodila, kdo in na kakšen način mora označiti vir sofinanciranja v novem programskem obdobju 2023-2027. Na voljo so tudi primeri označevanja in vsi potrebni logotipi.

Zahteve Evropske komisije glede označevanja vira sofinanciranja so dolžni upoštevati vsi upravičenci, ki prejmejo sredstva v okviru intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo; natančneje iz intervencij, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, razen intervencij, povezanih s površinami in živalmi.

Povezava na spletno stran z navodili za označevanje vira sofinanciranja

Deli z drugimi