Zaključena je oddaja vlog na 5. javni razpis podukrepa 4.3


  • Datum objave 15.05.2023

Zaključena je oddaja vlog na 5. javni razpis podukrepa 4.3

  • Datum objave 15.05.2023

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 5. javni razpis Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih je znašala 3.000.000 evrov. Oddanih je bilo 11 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 2.238.257,29 evra sredstev.

5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, je bil objavljen 27. januarja 2023, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 12. maja 2023.

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Za namen 5. javni razpis je bilo razpisanih 3 milijone evrov nepovratnih sredstev.

Na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo na 5. javni razpis skupno oddanih 11 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 2.238.257,29 evra.

 

Javni razpis:

5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Deli z drugimi