Zaključek oddaje vlog na javna razpisa za ukrep začasne podpore zaradi vpliva ruske invazije na Ukrajino


  • Datum objave 17.03.2023

Zaključek oddaje vlog na javna razpisa za ukrep začasne podpore zaradi vpliva ruske invazije na Ukrajino

  • Datum objave 17.03.2023

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za izredno začasno podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 je znašala 12 milijonov evrov. Oddanih je bilo 2798 vlog, od tega 2731 vlog za javni razpis namenjen nosilcem kmetijskih gospodarstev ter 67 vlog za javni razpis namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem.

V okviru ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 sta bila objavljena dva javna razpisa:

  • Javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih gospodarstev je bil objavljen 17. februarja 2023, vloge pa so vlagatelji lahko oddali do vključno 15. marca 2023;
  • Javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za MSP je bil objavljen 3. marca 2023, vloge pa so vlagatelji lahko oddali do vključno 15. marca 2023.

Namen ukrepa je bila pomoč kmetijskim gospodarstvom in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov, zaradi povečanja cene električne energije, mineralnih gnojil, živalske krme in gradbenega materiala, s ciljem ohranitve ekonomske sposobnosti teh kmetij in MSP.

Predmet podpore so bili sektor sadja, sektor vrtnin, sektor prašičjega mesa oz. zaključek naložb.

Za namen javnega razpisa, namenjenega nosilcem kmetijskih gospodarstev je bilo razpisanih 8,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, za namen javnega razpisa, namenjenega mikro, malim in srednjim podjetjem pa 3,5 milijona evrov.

Na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo na javnem razpisu namenjenem nosilcem kmetijskih gospodarstev skupno oddanih 2731 vlog, na javni razpis namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem pa je prispelo skupno 67 vlog. Zaprošena sredstva nikjer ne presegajo razpisanih, tako da je na voljo dovolj sredstev za vse vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem izdala odločbe o pravici do sredstev najpozneje do 31. marca 2023.

Deli z drugimi