Zaključek obravnave vlog na 10. javnem razpisu na podukrepu 4.2


  • Datum objave 14.09.2023

Predelava mesa v suhomastne izdelke (foto: David Lotrič).

Zaključek obravnave vlog na 10. javnem razpisu na podukrepu 4.2

  • Datum objave 14.09.2023

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 10. javni razpis je znašala 15.000.000 evrov. Oddanih je bilo 99 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 24 milijonov evrov sredstev.

10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022, je bil objavljen 30. decembra 2022, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 18. aprila 2023. Za namen 10. javnega razpisa je bilo razpisanih 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Predmet podpore so bile naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske in trženje kmetijskih proizvodov.

Na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja je na 10. javnem razpisu sklop B bilo skupno oddanih 49 vlog, odobrili smo 22 vlog za 5.074.840,18 evra, za 22 vlog so bila porabljena sredstva, 5 vlog je bilo neustreznih. Na sklopu C je bilo oddanih 39 vlog od tega je bilo odobrenih 27 vlog za 9.766.252,31 evra. Za 7 vlog so bila porabljena sredstva, 4 vloge so bile neustrezne in ena vloga je odstopila.

Deli z drugimi