27. 10. 2017 – Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL – rok setve podaljšan do 10. novembra 2017

Iz poročila o količini dežja od 1. do 30. 9. 2017, ki ga je pripravila Agencija RS za okolje, izhaja, da so bila kmetijska zemljišča, poleg območij, ki so bila poplavljena, tudi drugod po državi zaradi nadpovprečnih padavin izdatno namočena. Voda je na površini tal lahko tudi zastajala, še posebno na težkih tleh, zaradi česar sta bili ovirani tako priprava tal, kakor tudi setev prezimnih posevkov. Zato se pri zahtevah Ozelenitev njivskih površin (POZ_ZEL) v okviru operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo in pri zahtevi Ozelenitev njivskih površin (VOD_ZEL) v okviru operacije Vodni viri za leto 2017 rok setve prezimnih posevkov izjemoma podaljša do 10. 11. 2017, začetek roka, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine pa do 30. 11. 2017.

Upravičencem ukrepa KOPOP, ki jim pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL setve ni uspelo opraviti do 25. 10. 2017, ni treba sporočati primera višje sile ARSKTRP. Kljub temu pa morajo hraniti vsa dokazila, s katerimi bodo v primeru morebitnega pregleda na kraju samem dokazali, da so setev opravili do 10. 11. 2017 (evidence o delovnih opravilih, računi, pregled površin in vse ostalo, kot velja sicer).

Če setev v okviru zahtev POZ_ZEL in VOD_ZEL tudi do izteka podaljšanega roka:
–    zaradi neugodnih razmer ne bo opravljena, upravičenci ARSKTRP sporočijo primer višje sile;
–    kljub ugodnim razmeram ne bo opravljena, se plačilo za zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL ne dodeli, upravičenci pa morajo narediti umik zahtevka prek dopolnitve zbirne vloge.

Deli z drugimi