Vse o oddaji zbirne vloge za leto 2024


  • Datum objave 26.02.2024

Avtor: Rok Breznik

Vse o oddaji zbirne vloge za leto 2024

  • Datum objave 26.02.2024
Posodobljena stran: 26. 3. 2024

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) je pripravila spletno storitev Oddaja zbirnih vlog za leto 2024, kjer upravičenci najdejo tudi kratka navodila o vnosu zbirne vloge.

Vnos poteka od 8. aprila do 10. julija 2024. Dokumentacija bo zbrana v spletni storitvi Oddaja zbirne vloge za leto 2024.

Agencija na tem mestu upravičence obvešča, da so Kratka navodila za vnos zbirne vloge 2024 tudi del spletne storitve in poziva k doslednemu upoštevanju.

Kratka navodila za subvencijsko kampanjo 2024 so objavljena tudi na Portalu znanja.


Oddaja zbirne vloge za leto 2024

Deli z drugimi