Vse na enem mestu o vladnih ukrepih za omilitev draginje


  • Datum objave 01.09.2022

Kmetija Medved - konzervirajoča obdelava

Vse na enem mestu o vladnih ukrepih za omilitev draginje

  • Datum objave 01.09.2022

Vlada Republike Slovenije je na spletnem portalu GOV.SI objavila informacije o sprejetih ukrepih za omilitev draginje, namenjene ranljivim skupinam prebivalstva in gospodarstvu. Večina ukrepov začne veljati s 1. septembrom in so podrobneje predstavljeni na novi spletni strani – www.gov.si/draginja.

Omilitev draginje za vse je prioriteta vlade. Najprej bomo zaščitili gospodinjstva, skrbeli za zagotavljanje varne prehranske in energetske oskrbe, s sprejetimi ukrepi pravično razdelili bremena, zagotovili predvidljivost za prebivalstvo in gospodarstvo ter se jeseni osredotočili na blažitev inflacije. Vlada je že sprejela ukrepe na področju energetske in prehranske draginje, pripravljeni so tudi ukrepi pomoči za gospodinjstva, mala podjetja ter obrtnike, gospodarstvo, kmete, ribiče, avtoprevoznike in ostale. Še v tem tednu pa vlada pripravlja tudi nove ukrepe, ki bodo ciljno usmerjeni predvsem v področje energetike, in sicer novelo zakona o preskrbi s plinom ter interventni zakon za obvladovanje razmer pri oskrbi z energijo.

Podrobneje se lahko s posameznimi ukrepi – od omejevanja cen nafte, znižanja DDV na energente do energetskega dodatka za socialno najbolj ogrožene – seznanite na spletni strani www.gov.si/draginja. Rdeča nit vseh že sprejetih in prihodnjih ukrepov je oblikovanje predvidljivega in varnega okolja za potrošnika, gospodarstvo in državo. Ukrepi so predstavljeni v treh stebrih: energetika, hrana in prehranske verige ter nafta in naftni derivati, hkrati pa lahko vsi (posamezniki, predstavniki gospodarstva, mala podjetja in obrtniki, kmetje, ribiči in avtoprevozniki) preverijo, kako konkretno jim bodo ukrepi pomagali pri premagovanju cenovne in energetske krize.

Spletno stran bomo redno posodabljali z ukrepi, ki jih bo vlada še sprejemala v prihodnjih mesecih. O vsem bomo javnost še naprej obveščali tudi po ustaljenih kanalih vladnega komuniciranja. Prepričani pa smo, da bomo tudi z vsebinami na www.gov.si/draginja, kjer so vse aktualne informacije zbrane na enem mestu, prebivalcem Slovenije kljub negotovim napovedim omogočili mirnejšo jesen in zimo.

 

Več informacij:

Ukrepi za omilitev draginje

Deli z drugimi