Vpogled v lokacije kosca v GERK pregledovalniku


  • Datum objave 07.04.2022

Vpogled v lokacije kosca v GERK pregledovalniku

  • Datum objave 07.04.2022

 

V GERK pregledovalniku je sedaj možen vpogled v lokacije prehranjevalnega in gnezdilnega habitata ptice kosca (Crex crex) za obdobje zadnjih treh let. Ti podatki so povezani z ukrepom Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR), ki se v letu 2022 začne izvajati v prenovljeni obliki.

Kmetje, ki vpišejo in izvajajo ukrep VTR, bodo od sedaj naprej poleg plačila za upravljavski del ukrepa, lahko prejeli tudi plačilo za doseganje rezultata – za prisotnost prehranjevalnega ali gnezdilnega habitata kosca oz. območij zgostitve teh habitatov.

Podatki v GERK pregledovalniku so predstavljeni v zavihku »Narava (Natura 2013 + EPO)«, Kosec – gnezdilni habitat 50m in Kosec – prehranjevalni habitat 150m. Vabljeni, da preverite, ali so bili na vaših površinah v preteklih letih zabeleženi kosci. Vključite se oz. podaljšajte izvajanje ukrepa VTR in v primeru, da bo kosec v tekočem letu prisoten na vašem GERK-u, prejmete poleg plačila za upravljavski del ukrepa tudi plačilo za rezultat.

Več o spremembah ukrepa VTR si lahko preberete na tej povezavi.

Najpogostejša vprašanja in odgovore si lahko preberete na tej povezavi.

Deli z drugimi