Obvestilo o vlogah za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vloženih v letu 2022


  • Datum objave 29.05.2023

Avtor: R. Gorjan

Obvestilo o vlogah za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vloženih v letu 2022

  • Datum objave 29.05.2023

V aprilu 2023 je v veljavo stopila sprememba Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (UL RS št. 44/23, v nadaljevanju: Uredba), s katero se zaradi prehoda na novo skupno kmetijsko politiko nekoliko spreminja določbe glede vlaganja zahtevkov za dodelitev podpore za prestrukturiranje vinogradov.

Evropske uredbe, ki določajo financiranje ukrepov v vinskem sektorju v obdobju 2019-2023 so veljavne le še do 15. oktobra 2023, z letom 2024 pa se tudi za vinski sektor začne nova finančna perspektiva in izvajanje intervencije za prestrukturiranje vinogradov v skladu s strateškim načrtom.

Za lažji prehod med obema sistemoma je s spremembo Uredbe urejen poenostavljen postopek, ki omogoča nemoteno izvajanje in nadaljevanje ukrepa za prestrukturiranje vinogradov. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi določbe Uredbe (EU) 2021/2117, na podlagi katerih se lahko izplačila po sedanjem sistemu (za prestrukturiranje vinogradov, za katerega so bile vloge vložene pred letom 2023) po 15. oktobru 2023 izvajajo le pod pogojem, da je bilo pred tem datumom že izvedenih vsaj 30% predvidenih odhodkov.

Na podlagi tega vas obveščamo, v kolikor do 15. junija 2023 NE nameravate oddati »Izjave o uveljavljanju podpore«, je potrebno najpozneje do jeseni izvesti dela, ki predstavljajo vsaj 30% predvidenih odhodkov, in med 15. in 30. septembrom 2023 poslati izjavo o izvedenih delih na ARSKTRP, p.p.189, 1000 Ljubljana.

Pri izračunu podatka katera dela predstavljajo vsaj 30% predvidenih odhodkov, je v pomoč tabela, ki je priloga Sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2022/2023 (UL RS št. 87/22) in je dostopna na povezavi.

V kolikor ste v letu 2022 vložili vlogo za prestrukturiranje vinograda, pa z deli še niste začeli (vinograd še ni izkrčen), svetujemo, da vlogo umaknete in vložite novo v predpisanem roku (do 15. junija 2023).

Deli z drugimi