Vlada sprejela spremembo uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo iz PRP 2014-2020


  • Datum objave 01.09.2023

Avtor: Gajus / Depositphotos.com.

Vlada sprejela spremembo uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo iz PRP 2014-2020

  • Datum objave 01.09.2023

V Uradnem listu je bila 18. avgusta 2023 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Sprememba uredbe je pripravljena zaradi zaključevanja programskega obdobja ter s tem omogočitve hitrejšega črpanja sredstev in izvedbe gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in do elektronskih komunikacijskih storitev prek tega omrežja, najmanj 80 odstotkom gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Deli z drugimi