Vlada potrdila Uredbo o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov


  • Datum objave 14.02.2023

Kranjska sivka med nabiranjem cvetnega prahu, Avtorica: N. Tojnko

Vlada potrdila Uredbo o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov

  • Datum objave 14.02.2023

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023-2027), ki se financira iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Uredba je podlaga za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov v letih 2023–2027 ter med drugim opredeljuje vsebino in izvedbo intervencij z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, podintervencij ter pogoje za njihovo izpolnjevanje v posamezni podintervenciji.

V letu 2023 se šest intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov izvaja v skupno 21 podintervencijah, in sicer:

  1. prenos znanja v čebelarstvu (podintervencije usposabljanje v čebelarstvu, izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel in vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu);
  2. podpora čebelarjem in čebelarskim društvom (podintervencije sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov, sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin in podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov);
  3. vzreja čebeljih matic (podintervencije vzreja čebeljih matic, osnovna odbira in menjava čebeljih matic in kakovost matic);
  4. raziskovalno delo na področju čebelarstva (podintervencije karakterizacija čebeljih pridelkov, ugotavljanje učinkov masaže z medom, iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja, razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami preko inovacijskih projektov, testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev, raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze in analiza čebeljih pridelkov);
  5. promocija in raziskava trga sektorja čebelarstva (podintervenciji promocija čebelarstva in raziskava trga);
  6. kakovost in varnost čebeljih pridelkov (podintervencija sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali z analiznim izvidom).

Podintervencije se izvajajo na podlagi javnih naročil ter odprtih in zaprtih javnih razpisov. Za izvedbo intervencij v letih 2023–2027 bo na voljo 6,4 milijona evrov, od tega polovica sredstev prihaja iz proračuna Republike Slovenije, polovica pa iz proračuna EU.

 

Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Deli z drugimi