Vlada objavila spremembo uredbe za gozdarske ukrepe


  • Datum objave 13.05.2024

Avtor: Arhiv MKGP

Vlada objavila spremembo uredbe za gozdarske ukrepe

  • Datum objave 13.05.2024

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Sprememba uredbe je bila pripravljena zaradi spremembe roka, do katerega mora upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu z metodologijo mreže računovodskih podatkov (angleško farm accountancy data network – FADN), zagotoviti standardno obdelavo podatkov in standardno obdelane podatke in jih vsako leto poslati Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Zaradi časovnega zamika nekaterih izplačil iz naslova skupne kmetijske politike ni več mogoče zagotoviti vseh potrebnih podatkov za obdelavo in pošiljanje do 15. maja, kot je bilo določeno v uredbi do sedaj. Zato se je s spremembo uredbe datum navedene obveznosti prestavil s 15. maja na 15. oktober.


Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Deli z drugimi