30. 4. 2015 – Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in plačila OMD območjem iz PRP 2014–2020

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014-2020.

Uredba se je sprejela zaradi:

Vlada RS pa je sprejal tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015 določa podaljšanje datuma za oddajo zbirne vloge do 15. 5. 2015, način oddaje zbirne vloge, kadar je nosilec kmetijskega gospodarstva agrarna skupnost in odda vlogo za več kmetijskih gospodarstev – planina, oziroma skupni pašnik. Določa tudi prilagoditve glede na spremembe predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, in spremembe predpisa, ki ureja kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Preberi več >>

Deli z drugimi