Video s predstavitve Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027


  • Datum objave 15.11.2022

Video s predstavitve Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

  • Datum objave 15.11.2022

V petek, 14. 10. 2022, je preko spleta potekala predstavitev Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, namenjena najširši javnosti. Dogodek se je snemal in ga danes objavljamo po posameznih vsebinskih sklopih, opremljenega s podnapisi tudi za ranljive skupine.

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo je ključen nacionalni dokument, saj je podlaga za izvajanje skupne kmetijske politike v prihodnjem programskem obdobju. S tem dokumentom si bo Slovenija zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj kmetijstva, gozdarstva, živilske industrije in podeželja.

Naj spomnimo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v septembru na Evropsko komisijo v formalno presojo predložilo dopolnjen predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027), ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na seji 28. 9. 2022. Evropska komisija ga je nato dne 28. 10. 2022 odobrila.

Preko spodnjih povezav so na voljo video posnetki s predstavitve po posameznih vsebinskih sklopih, opremljeni s podnapisi za ranljive skupine:

Pozdravni nagovor in uvodni del
Definicije, pogojenost
Neposredna plačila
Sektorske intervencije in intervencije EKSRP – razvoj podeželja
Intervencije EKSRP – površinske in okojske intervencije, mladi kmetje, sodelovanje, prenos znanja
Izvedbene uredbe
Razprava

 

Na voljo pa je tudi VIDEO s celotno predstavitvijo strateškega načrta in predstavitev (PPT).

Deli z drugimi