Vabljeni k sodelovanju v raziskavi o gospodarjenju na vrstno bogatih pisanih travnikih

Biotsko pester travnik, avtor: Jure Čuš.

Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi o gospodarjenju na vrstno bogatih pisanih travnikih. Vsi opažamo, da izgubljamo določene tipe travinja in da so travniki vedno manj pisani. Zato Fakulteta za naravoslovje in matematiko v sodelovanju s Kmetijski inštitutom Slovenije in Biotehniško fakulteto zbira podatke o načinu gospodarjenja na vrstno bogatih »pisanih« travnikih.

S pridobljenimi podatki bomo v okviru ciljnega raziskovalnega projekta lahko sooblikovali kmetijsko okoljski ukrep, ki bo dolgoročno pomagal ohraniti Pisane travnike. Cilj projekta je oblikovati preprost ukrep, ki bo temeljil na vašem aktivnem vključevanju ter imel dve osnovni zahtevi: »prepoznaj svoje pisane travnike« in “delaj naprej tako, kot si delal do sedaj. Za celovit pregled bi želeli pridobiti čim več informacij o gospodarjenju vaših pisanih travnikih.

Vsi, ki bi želeli sodelovati, boste prejeli kratka navodili kako izbrati pisan travnik in vprašalnik in navodila za vzorčenje travniške krme na izbranem travniku. Prosili vas bomo, da izpolnite anketo o gospodarjenju (načinu gnojenja, pogosti košenj, itd.) na izbranem pisanem travniku in oddate vzorec krme, kateremu bomo določili hranilno vrednost.

Za več informacij se lahko obrnete na dr. Branko Lukač (branko.lukac@kis.si) 031 662 063) ali dr. Mitja Kaligarič (mitja.kaligaric@um.si)

Za sodelovanje vnaprej hvala!

 

Fotografija: Biotsko pester travnik, avtor: Jure Čuš.

Deli z drugimi