21. 11. 2019 – Vabimo vas na konferenco Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja

 

P7062175

 Foto natečaj Moje podeželje, avtor: Franci Medved

 

 

Vabimo vas na konferenco
Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja

34. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP,

 ki bo 25. in 26. novembra 2019 v Thermani Laško.

Vabimo vas na konferenco Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja.

Prvi dan organiziramo posvet Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS), ki deluje v okviru Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Posvet je namenjen vsebinam, povezanim s skupno kmetijsko politiko in pomenu lastne pridelave hrane. Pregledali bomo stanje v kmetijstvu ter naglasili pomembne vsebine, ki vplivajo na razvoj kmetijstva. Vsebine posveta bodo povezane z aktualnimi vsebinami, ki jih naslavlja Resolucija »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«, tako bomo v popoldanskem delu izvedli delavnice, s katerimi želimo s svetovalci, kmeti, raziskovalci in sodelavci ministrstev oblikovati bodoče usmeritve za delo iz aktualnih vsebin:

– Dopolnilne dejavnosti na podeželju,
– Svetovalec po potrebah kmetov,
– Mladi kmetje in pristopi v svetovanju,
– Podjetnost – kako svetovati za nove poslovne priložnosti,
– Inovacije in digitalizacija kmetijstva JSKS.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z JSKS v drugem dnevu organizira dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP). Namen EIP dogodka je predstavitev slovenskih projektov Evropskega partnerstva za inovacije iz ukrepa M16 Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 in seznanitev javnosti z aktivnostmi na teh projektih in tudi ostalih projektih (pilotni projekti, projekti Obzorja 2020, Interreg projekti, projekti EIP-AGRI fokusnih in tematskih skupin) ter aktivno sodelovanje slovenskih partnerjev, tudi kmetijskih svetovalcev, kar je pomembno za uspešno praktično implementacijo rezultatov. Poleg kmetijskih svetovalcev ste na posvet vabljeni kmetje, predstavniki kmetijskih zadrug in institucij, predstavniki društev, ki delujejo v kmetijstvu, in predstavniki organizacij, ki združujejo kmete, predstavniki lokalnih oblasti in javnih zavodov.

PROGRAM

PRIJAVA
pomoč pri prijavi na tel (01) 513 66 77

Lokacija: Kongresni center Thermana, Hotel Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6, Laško

Deli z drugimi