9. 12. 2016 – Vabilo na javne predstavitve razpisa Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

9. 12. 2016 – Namen javnega razpisa Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 je pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti. V decembru potekajo številne predstavitve po Sloveniji.

Video …

Po Sloveniji pa kmetijsko svetovalna služba KGZS izvaja tudi številne predstavitve javnih razpisov iz naslovov podukrepov:

8.6 – Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
4.1 – Naložbe v kmetijska gospodarstva na vodovarstvenih območjih

 

Deli z drugimi