V pripravi uredba o izvajanju intervencije regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih


  • Datum objave 27.11.2023

Avtor: P. Lampič

V pripravi uredba o izvajanju intervencije regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih

  • Datum objave 27.11.2023

Intervencija IRP12 Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih je namenjena boljšemu povezovanju lokalnih proizvajalcev s predelovalci, s sektorjem HORECA, obrati javne prehrane ali trgovine, v kratko dobavno verigo, kar bo prispevalo k večji usklajenosti ponudbe in povpraševanja na geografsko zaokroženem območju in povečanju števila tržno usmerjenih kmetijskih gospodarstev.

Intervencija bo pripomogla k povezovanju vsaj dveh soležnih občin v Republiki Sloveniji v večje geografsko zaokroženo območje, ki ima podobne pogoje za pridelavo in predelavo, podobne lokalne proizvode in značilno kulinariko. Osredotočenost je na lokalno pridelani hrani, sodelovanju lokalnih akterjev in različnih sektorjev preko vključenosti v blagovno znamko ali kolektivno blagovno znamko oziroma shemo kakovosti, kar bo doprineslo v večji dodani vrednosti lokalnih proizvodov.

Podpora iz intervencije IRP12 je namenjena kritju stroškov, povezanih z vzpostavitvijo partnerstva, njegovemu upravljanju ter pripravi in izvajanju načrta razvoja geografsko zaokroženega območja v obdobju petih let.


Predlog uredbe je dostopen na portalu E-demokracija. Komentar lahko oddate do 12. decembra 2023.

Deli z drugimi