V obdobju 2023-2027 na voljo 37 milijonov evrov ugodnih posojil za mlade kmete in majhne kmetije


  • Datum objave 31.08.2023

V obdobju 2023-2027 na voljo 37 milijonov evrov ugodnih posojil za mlade kmete in majhne kmetije

  • Datum objave 31.08.2023

Ministrica Irena Šinko in direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada Matjaž Ribaš sta na sejmu Agra v Gornji Radgoni podpisala pogodbo o finančnih instrumentih v kmetijstvu za obdobje 2023-2027. Z njimi v Sloveniji uvajamo mikroposojila in portfeljske garancije s subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem kot novo obliko podpore za mlade kmete in majhne kmetije.

Finančni instrumenti jim bodo omogočili boljši dostop do finančnih virov s ciljem spodbujanja njihove rasti, razvoja, izboljšanja tekočega poslovanja pa tudi obnove škode po nesrečah. V obdobju 20232027 bo razpisanih skoraj 37 milijonov evrov ugodnih posojil.

»Zavedamo se, da je starostna struktura slovenskih kmetijskih gospodarstev neugodna, zato smo za mlade kmete in majhne kmetije pripravili ugodna razvojna posojila. Z njimi želimo mlade spodbuditi h kmetovanju ter jim omogočiti vlaganje v kmetije«, je po podpisu povedala ministrica Irena Šinko. Gre za pomembno novo obliko podpore, saj je kmetijstvo nepredvidljivo in pogojeno z vremenskimi pojavi, zaradi katerih lahko kmet v trenutku izgubi vse. »Pri pridobitvi nove oblike povratne podpore bodo prednost imele kmetije, ki so jih prizadele nedavne poplave«, je poudarila ministrica ter mlade kmete in majhne kmetije pozvala h koriščenju novega instrumenta.

Direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada Matjaž Ribaš je povedal, da gre za tretji poskus vpeljave finančnih instrumentov na slovenski trg, ki so ga podprli tudi predstavniki kmetov. »Verjamem, da mu bo sledilo še veliko podobnih projektov. Nova finančna instrumenta bosta podprla prilagajanje na podnebne spremembe in razvoj slovenskega kmetijstva.«

Vse raziskave kažejo, da se kmetijski sektor sooča z oteženim dostopom do financiranja. Za slovenski trg so značilni omejena ponudba virov financiranja, visoki stroški odobritve posojil ter visoke obrestne mere, največ težav pri dostopu do financ pa imajo majhna kmetijska gospodarstva in mladi kmeti. Vse našteto je že nekaj časa kazalo na potrebo po prožnejših finančnih produktih.

Finančni instrumenti so oblika povratne podpore, za katero si je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prizadevalo od leta 2017. Glede na vse naravne nesreče, ki v zadnjem času pestijo Slovenijo in slovensko kmetijstvo, je jasno, da kmetijska gospodarstva potrebujejo finančna sredstva za svojo rast, razvoj, modernizacijo in konkurenčnost. Sredstva Strateškega načrta skupne kmetijske politike 20232027 so pomemben faktor financiranja investicij v kmetijstvu, vendar so omejena in nikakor ne morejo pokriti vseh potreb.

Brezobrestna mikroposojila do 25.000 evrov bodo na voljo majhnim kmetijam in mladim kmetom tako za nakup osnovnih sredstev, gradnjo, adaptacijo ali nakup nepremičnin ali pa le za obratna sredstva. Pri mikroposojilih bo možen do 12-mesečni moratorij na vračilo glavnice, ročnost posojila bo največ 5 let. Zavarovanje posojila bo z 10 bianco menicami.

Portfeljske garancije s subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem za razvojna posojila bodo namenjene samo mladim kmetom. Razpisal jih bo Slovenski regionalno razvojni sklad, sredstva MKGP pa bodo uporabljena za garancijo, subvencijo obrestne mere ter v primeru doseganja vnaprej določenega merljivega trajnostnega cilja po zaključku naložbe tudi za kapitalsko znižanje.

Po pričakovanjih bo uvedba finančnih instrumentov prispevala k večji ekonomski učinkovitosti in kakovosti podprtih projektov ter hkrati boljšemu izkoristku razpoložljivih nacionalnih sredstev zaradi multiplikativnega učinka ter možnosti ponovne uporabe sredstev. Zaradi finančnih inštrumentov bo mogoče podpreti večje število naložb oziroma projektov kot bi jih lahko, če bi uporabili le nepovratna sredstva.

 

Več informacij o finančnih instrumentih

Deli z drugimi