V javni razpravi Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov


  • Datum objave 17.01.2023

Avtor: G. Petrič

V javni razpravi Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov

  • Datum objave 17.01.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano daje v javno razpravo predlog Uredbe iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN SKP 2023-2027) za Slovenijo, ki podrobneje določa izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov. Rok za oddajo pripomb na predlog uredbe je 20. januar 2023.

Uredba je podlaga za izvajanje podintervencij v sektorju čebelarskih proizvodov v letih 2023-2027. Opredeljuje vsebino in izvedbo podintervencij z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, podintervencij in nabora mogočih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje v posamezni podintervenciji, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil ter izključitev itn. V letu 2023 se šest intervencij izvaja v 21 podintervencijah, in sicer:

  • prenos znanja v čebelarstvu s podintervencijami: usposabljanje v čebelarstvu, izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel in vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu,
  • podpora čebelarjem in čebelarskim društvom s podintervencijami: ssofinanciranje nakupa čebelarske opreme, sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov, sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin in podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov,
  • vzreja čebeljih matic s podintervencijami: subvencioniranje vzreje čebeljih matic, osnovna odbira in menjava čebeljih matic in kakovost matic,
  • raziskovalno delo na področju čebelarstva s podintervencijami: karakterizacija čebeljih pridelkov, ugotavljanje učinkov masaže z medom, iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja, razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami preko inovacijskih projektov, testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev, raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze in analiza čebeljih pridelkov,
  • promocija in raziskava trga sektorja čebelarstva s podintervencijama: promocija čebelarstva in raziskava trga,
  • kakovost in varnost čebeljih pridelkov s podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali z analiznim izvidom.

Predlog Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov

Deli z drugimi