V javni razpravi uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023


  • Datum objave 08.12.2022

Hlev s kozami na ekološki kmetiji Gössbauer, avtorica Marija Marinček

V javni razpravi uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023

  • Datum objave 08.12.2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo predlog Uredbe o intervenciji dobrobit živali (DŽ) iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023–2027 za Slovenijo. Omenjeni predlog uredbe je podlaga za izvajanje intervencije DŽ v letu 2023.

Predlog uredbe opredeljuje vsebino in izvedbo intervencije DŽ z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, podintervencij in nabora mogočih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje v posamezni podintervenciji, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom upravnih sankcij itn. V letu 2023 se intervencija DŽ izvaja v štirih podintervencijah, in sicer za prašiče, govedo, drobnico in konje.

MKGP poziva vso zainteresirano javnost, da pripombe, predloge oziroma dopolnitve pošlje na e-naslov gp.mkgp@gov.si, in sicer najkasneje do 20. decembra 2022.

Povezava na predlog uredbe

 

 

Ključne besede: DŽ, Dobrobit živali

Deli z drugimi