V javni obravnavi uredba, ki ureja ukrep Sodelovanje iz PRP 2014-2020


  • Datum objave 14.04.2023

Shaking hands in the field

V javni obravnavi uredba, ki ureja ukrep Sodelovanje iz PRP 2014-2020

  • Datum objave 14.04.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 14. 4. 2023 v javno obravnavo poslalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepa sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Uredba se spreminja zaradi možnosti izvedbe še enega javnega razpisa, namenjenega pilotnim projektom pri podukrepu Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Pilotni projekti so kratkotrajnejši poskusi manjšega obsega, ki se izvedejo z namenom ovrednotenja izvedljivosti, časa, stroškov, potencialnih težav in učinkov nekega projekta. Na ta način pomagajo razumeti, kako bi projekt večjega obsega deloval v praksi.

Komentar lahko oddate do 24. 4. 2023.

Povezava na predlog uredbe:

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepa sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

 

Deli z drugimi