V javni obravnavi uredba o izvajanju intervencije, ki ureja podporo za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti za obdobje 2023-2027


  • Datum objave 14.07.2023

Slika je simbolična, avtor: MKGP.

V javni obravnavi uredba o izvajanju intervencije, ki ureja podporo za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti za obdobje 2023-2027

  • Datum objave 14.07.2023

V javni obravnavi je predlog Uredbe o izvajanju intervencije Podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike Republike Slovenije za obdobje 2023–2027. Komentar lahko oddate do 7. 8. 2023.

Predlog uredbe določa podrobnejša pravila za izvajanje intervencije Podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike Republike Slovenije za obdobje 2023–2027.

Cilji intervencije so izboljšanje prepoznavnosti, poznavanja in povečanje zaupanja potrošnikov v proizvode iz shem kakovosti, boljša informiranost o ponudbi proizvodov iz shem kakovosti med potrošniki v lokalnem okolju, vzpodbuditi bolj organizirano, aktivno in usklajeno promocijo proizvodov iz shem kakovosti s strani proizvajalcev, kar jim posledično odpira nove tržne možnosti in vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu. Intervencija bo prispevala tudi k povečanju povpraševanja po proizvodih iz shem kakovost, k boljšemu cenovnemu položaju proizvodov iz shem kakovosti, boljšem vključevanju proizvajalcev v agroživilske verige preko shem kakovosti in izboljšanju položaja proizvajalcev v verigi vrednosti.

V okviru intervencije so upravičene skupine izvajalcev za izvajanje sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava in s strani MKGP priznane skupine oziroma organizacije proizvajalcev, ki povezujejo vsaj 2 subjekta, vključena v izvajanje naslednjih shem kakovosti: Ekološka pridelava in predelava, Zaščitena označba porekla, Zaščitena geografska označba, Zajamčena tradicionalna posebnost, Gorski proizvod in Izbrana kakovost.

Upravičeni stroški v okviru intervencije so: stroški dela in stroški kilometrine, stroški zunanjih storitev, ki jih ne opravijo zaposleni pri upravičencu oziroma njegovi člani, kot so stroški raziskav, priprave idejne zasnove, stroški za izgradnjo spletnih strani, stroški priprave promocijskih gradiv, stroški zakupa oglasnega prostora, stroški udeležbe na dogodkih, stroški uporabe javnega prevoza, stroški nastanitve, stroški hrane in pijače za namen degustacije, ki jo zagotovi upravičenec oziroma člani upravičenca in posredni stroški.

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa. V celotnem programskem obdobju je za intervencijo na razpolago 2.599.974,00 EUR.

Glavni pogoji za oddajo vloge na javni razpis so:  priznanje vlagatelja s strani MKGP, da gre za novo obliko sodelovanja, poleg tega pa je potrebno imeti izdelan načrt dejavnosti informiranja in promocije, ki vsebuje zlasti vizijo oglaševanja in informiranja ter opisan načrt promocijskih aktivnosti, ki jih upravičenec namerava izvesti s pridobljeno podporo.

Podpora se bo dodelila v obliki nepovratnih sredstev, v višini 70 % upravičenih stroškov, ki so nastali z izvajanjem aktivnosti promocije in informiranja potrošnikov o kmetijskih in živilskih proizvodih, ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti. Najvišji znesek podpore znaša 200.000 EUR na posamezen proizvod iz sheme kakovosti. Če načrt dejavnosti informiranja in promocije vsebuje več shem kakovosti oziroma več proizvodov iz shem kakovosti, se za vsak nadaljnji proizvod najvišji dodeljeni znesek podpore poveča za 10 %. Minimalen znesek podpore znaša 5.000 EUR.  Plačila se izvajajo glede na dejansko nastale stroške, za določene stroške, kot so strošek izdelave načrta dejavnosti informiranja in promocije, stroški dela in kilometrine in posredni stroški,  pa se uporabljajo tudi poenostavljene oblike stroškov, ki prinašajo večjo preglednost sistema izračunavanja podpor, prispevajo k zmanjševanju stopnje napake ter poenostavitvi in zmanjšanju administrativnega bremena, tako za administracijo, kot tudi za vlagatelje.

Komentar na predlog uredbe lahko oddate do 7. 8. 2023, in sicer preko portala e-Demokracija (gumb “ODDAJTE KOMENTAR”) ali preko e-pošte na naslov: gp.mkgp@gov.si.

 

Povezava na predlog predpisa

 

Deli z drugimi