V javni obravnavi predlog uredbe o izvajanju intervencije za projekte EIP


  • Datum objave 20.03.2024

Kneippov park v Šmarjah pri Jelšah, avtor: Žiga Lah Kostomaj.

V javni obravnavi predlog uredbe o izvajanju intervencije za projekte EIP

  • Datum objave 20.03.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o izvajanju intervencije podpora za projekte EIP iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

Uredba o izvajanju intervencije podpora za projekte EIP iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 ureja izvajanje intervencije podpora za projekte EIP, ki je namenjena podpori za izvajanje projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti iz 77. člena Uredbe (EU) 2021/2115.

Namen intervencije je spodbuditi tehnološki razvoj in uvedbo novih rešitev za reševanje konkretnih problemov in ciljev na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Cilj intervencije je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov, tehnologij, konceptov ali pristopov s poudarkom na potrebah kmetijskih gospodarstev, lastnikov gozdov ali živilske industrije, spodbujanja hitrejšega in širšega prenosa inovativnih rešitev v prakso, vključno z izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi ter razširjanja rezultatov projekta.

Uredba bo odobrenim operativnim skupinam EIP omogočila prejem podpore za izvajanje projektov EIP. S tem namenom uredba predvideva podporo, ki jo bodo upravičenci iz projektnega partnerstva prejemali v času trajanja projekta.

Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 5. aprila 2024, na naslov gp.mkgp@gov.si.

Povezava do uredbe

Deli z drugimi