V javni obravnavi predlog Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju sadja in zelenjave iz Strateškega načrta 2023–2027


  • Datum objave 09.07.2024

Avtor: Sladžan Bacio

V javni obravnavi predlog Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju sadja in zelenjave iz Strateškega načrta 2023–2027

  • Datum objave 09.07.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju sadja in zelenjave Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Predlog uredbe določa namen sektorskih intervencij za sadje in zelenjavo, upravičence, pogoje za dodelitev sredstev, podrobnejši postopek, finančne določbe in kontrolni sistem. Sektorske intervencije so namenjene organizacijam proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava, ki izvajajo operativne programe, pri tem pa imajo organizacije proizvajalcev možnost v operativne programe vključiti sektorske intervencije, ki pokrivajo različne vsebine: naložbe, raziskave, storitve svetovanja in tehnično pomoč, usposabljanje in izmenjavo dobrih praks, promocijo, zavarovanje letine, umik s trga za brezplačno razdelitev in opustitev spravila.

Predmet podpore je izvedba operativnih programov organizacij proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava, in sicer sofinanciranje sektorskih intervencij, ki so vključene v operativni program

Predlog uredbe je dostopen na portalu E-demokracija.

Komentarje na predlog uredbe je mogoče oddati do vključno 9. 8. 2024 na naslov gp.mkgp@gov.si.

Deli z drugimi