V javni obravnavi predlog uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz Strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023-2027


  • Datum objave 30.11.2023

Avtor: Arhiv MKGP

V javni obravnavi predlog uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz Strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023-2027

  • Datum objave 30.11.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027 (uredba).

Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog uredbe poda do vključno 27. decembra 2023, na naslov gp.mkgp@gov.si.

Uredba določa namen podpore, vlagatelje in upravičence, upravičene stroške, pogoje za odobritev podpore, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje intervencij naložbe v ureditev gozdne infrastrukture, naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu, naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo, naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

Podpora bo namenjena ureditvi gozdne in protipožarne infrastrukture, nakupu mehanizacije in opreme za delo v gozdu, nakupu strojev primarne predelave lesa ter ustanovitvi in razvoju gozdnega drevesničarstva.

Predlog uredbe je dostopen na portalu E-demokracija.

Deli z drugimi