V javni obravnavi predlog sprememb in dopolnitev uredbe za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanja


  • Datum objave 10.05.2024

Mlada prevzemnica Katja Sinkovič s svojim izdelkom; Avtor: Arhiv kmetije Sinkovič

V javni obravnavi predlog sprememb in dopolnitev uredbe za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanja

  • Datum objave 10.05.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: uredba).

Popravki se nanašajo le na intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov. Poleg redakcijskega popravka se v predlogu uredbe se črta pogoj, da je upravičenec državljan Republike Slovenije. Dodaja se določba, ki mlademu kmetu omogoči kandidiranje za podporo tudi v primeru, ko je po lastniškem prevzemu nepremičnin kmetijskega gospodarstva in pred vložitvijo vloge na javni razpis, odstopil svojemu zakonskemu ali zunajzakonskemu partnerju solastniški delež nepremičnine do višine največ ene polovice.

Na podlagi uredbe bo omogočena oddaja vlog že v Javnem razpisu za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024, ki je trenutno odprt, podaljšan bo tudi rok za oddajo vlog na javni razpis.

Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 16. maja 2024, na naslov gp.mkgp@gov.si.

Povezava do objave na spletni strani E-demokracija.

 

 

Deli z drugimi