V javni obravnavi predlog horizontalne uredbe za izvajanje intervencij razvoja podeželja v novem programskem obdobju


  • Datum objave 15.05.2023

Avtor: S. Kovačič

V javni obravnavi predlog horizontalne uredbe za izvajanje intervencij razvoja podeželja v novem programskem obdobju

  • Datum objave 15.05.2023

Danes, 15. 5. 2023, je bil na portalu E-domokracija objavljen predlog Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Republiko Slovenijo. Gre za prvo izmed uredb strateškega načrta, ki ni vezana na živali ali površino.

Uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Republiko Slovenijo je krovna uredba, ki ureja skupne določbe za intervencije in podintervencije, navedene v prilogi 1 te uredbe. Posamezni predpisi, ki bodo urejali izvajanje intervencij ali podintervencij, bodo nato podrobneje uredili vsebino intervencij oziroma podintervencij, zlasti: predmet podpore, upravičenca, upravičene in neupravičene stroške, stopnje intenzivnosti pomoči, pogoje, obveznosti in upravne sankcije.

Ta uredba je torej krovna oziroma »horizontalna« in ne ureja predmeta podpore, ne ureja upravičenca in ne navaja upravičenih naložb, stroškov, temveč izključno splošne skupne določbe. S tem prispeva k poenotenju skupnih določil med različnimi intervencijami in podintervencijami ter k razbremenitvi posameznih področnih predpisov. Slednji se bodo tako lahko osredotočali izključno na specifično vsebino, vse ostalo, kar je skupno in splošno, pa je za vse enako in poenoteno urejeno v tej uredbi.

Ta uredba bo skupaj s področnimi, vsebinskimi uredbami podlaga za izvedbo javnih razpisov iz Strateškega načrta SKP 2023-2027.

Javna obravnava predloga uredbe traja do vključno 31. 5. 2023. V tem času lahko oddate komentar, preko portala E-demokracija:

 

Predlog Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Republiko Slovenijo

 

Deli z drugimi