V javni obravnavi osnutek uredbe, ki ureja odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih


  • Datum objave 02.09.2022

V javni obravnavi osnutek uredbe, ki ureja odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

  • Datum objave 02.09.2022

Na portalu e-Demokracija je bil včeraj, 1. septembra, objavljen osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Uredba se spreminja zaradi spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih, hkrati pa se spreminjajo tudi nekateri členi, med drugim se določajo bolj jasne določbe posameznih pogojev, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge in omogočajo lažjo, hitrejšo obravnavo vlog ter odločanje. V spremembo je vključen tudi prehod na elektronski vnos vlog.

Zainteresirani lahko morebitne pripombe na osnutek spremembe uredbe posredujejo do 1. oktobra 2022, in sicer preko portala e-Demokracija (gumb “ODDAJTE KOMENTAR”), po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ali preko e-pošte na naslov: gp.mkgp@gov.si.

Deli z drugimi