V javni obravnavi je predlog Uredbe o spremembi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020


  • Datum objave 20.03.2024

Mladi prevzemnik kmetije Jaka Kastelic s staršema; Fotografija: osebni arhiv Jaka Kastelica

V javni obravnavi je predlog Uredbe o spremembi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

  • Datum objave 20.03.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Uredba se spreminja zaradi zaradi popravka datuma do katerega je upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu z metodologijo FADN, dolžan zagotoviti standardno obdelavo podatkov in standardno obdelane podatke vsako leto poslati Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. V veljavni uredbi je določeno, da mora standardno obdelane podatke, vsako leto v obdobju trajanja obveznosti, poslati najpozneje do 15. aprila. S spremembo uredbe se ta datum spremeni na 15. oktober. Na podlagi spremenjene uredbe ne bo objavljen noben javni razpis, uporabljala se bo za že prevzete obveznosti upravičencev.

Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 27. marca 2024, na naslov gp.mkgp@gov.si.

Povezava do uredbe

Deli z drugimi