V javni obravnavi uredba o prenosu znanja za dobrobit živali v 2023


  • Datum objave 22.08.2023

V javni obravnavi uredba o prenosu znanja za dobrobit živali v 2023

  • Datum objave 22.08.2023

V javni obravnavi je Uredba o izvedbi podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, glede usposabljanja s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023.

Ta uredba ureja izvajanje podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij glede usposabljanj s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023. Podrobneje ureja namen in cilje podpore, upravičenca in udeleženca, pogoje za dodelitev podpore, merila za ocenjevanje vlog na javni razpis, obveznosti upravičenca iz odločbe o pravici do sredstev, zahtevek za izplačilo sredstev, javni razpis, finančne določbe in upravne sankcije.

Vaše pripombe lahko podate do 28. 8. 2023, in sicer preko portala e-Demokracija ali po e-pošti gp.mkgp@gov.si.

 

Povezava na predlog uredbe

 

 

Deli z drugimi