Uredba o pravilih pogojenosti


  • Datum objave 03.01.2023

Avtor: B. Banfi

Uredba o pravilih pogojenosti

  • Datum objave 03.01.2023

Vlada je izdala Uredbo o pravilih pogojenosti. Ta določa pravila za zavezance pogojenosti v obliki zahtev.

Zahteve so razdeljene po standardih Dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) in Predpisanih zahtevah ravnanja (PZR).
Zahteve pogojenosti pokrivajo področja:

  • podnebje in okolje, vključno z vodo, tlemi in biotsko raznovrstnostjo ekosistemov;
  • javno zdravje in zdravje rastlin;
  • dobrobit živali.

Zavezanci za pogojenost so prosilci in prejemniki sredstev iz naslova shem neposrednih plačil in nekaterih intervencij razvoja podeželja, in sicer plačil za območja z naravnimi dejavniki (OMD), kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), plačil za ekološko kmetovanje (EK), plačil za biotično varstvo rastlin (BVR), plačil za lokalne pasme in sorte (LOPS), plačil Natura 2000 (N2000) in prejemniki sredstev za dobrobit živali (DŽ), ki so del zbirne vloge.
V primeru neizpolnjevanja zahtev pogojenosti se zavezancem naloži upravna kazen v odstotku od plačil, do katerih so sicer upravičeni. Upravna kazen se naloži glede na resnost, obseg in trajanje po sistemu predpisanem v uredbi.

Za več informacij lahko preberete uredbo tukaj.

Deli z drugimi