28. 8. 2013 – Tretji dan sejma AGRA namenjen tudi programu razvoja podeželja

V ponedeljek, 26. 8. 2013, so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje predstavili bistvene zaključke javne razprave o osnutku Programa razvoja podeželja 2014-2020. Slovenija je bila prva izmed vseh držav članic, ki je kljub nedorečenosti evropske zakonodaje pripravila celovit osnutek programa in ga tudi transparentno objavila in predstavila.

V okviru enomesečne javne razprave je bilo prejetih kar nekaj obsežnih pripomb. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vse pripombe natančno preučilo in v zadnjih dveh tednih organiziralo intenzivna usklajevanja z akademsko sfero, socialnimi partnerji in drugo zainteresirano javnostjo. S tem pa se javna usklajevanja ne končujejo, temveč se bodo na ključnih točkah odvijala, vse dokler ne bomo dosegli dovolj širokega konsenza, ki pa bo vseeno prinesel spremembe, preboj.

Na začetku posveta se je predstavila časovnica priprave Programa razvoja podeželja 2014–2020 in nadaljnji koraki. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo večino poglavij novega Programa razvoja podeželja, za nekatera področja pa še pričakujemo smernice Evropske komisije, da se bo lahko pripravil predlog besedila posameznih poglavij (na primer predhodne pogojenosti, rezerva uspešnosti itd.). Prav tako pa je sprememba pri vnosu Programa razvoja podeželja 2014-2020, saj se bo predlog besedila vnašal v poseben elektronski sistem, kjer bodo znaki za posamezna poglavja tudi številčno omejena.

Osnutek Programa razvoja podeželja 2014–2020 se bo še v mesecu septembru neformalno posredoval na Evropsko komisijo.

V nadaljevanju pa so bila predstavljena vsebinska poglavja ukrepov. Med ključnimi konceptualnimi spremembami, ki so tudi odraz javne razprave in usklajevanj, je potrebno še posebej izpostaviti naslednje:

Na koncu posveta pa so možnost za podajanje komentarjev prejeli tudi udeleženci posveta, ki so podali še nekaj zanimivih pogledov in pripomb.

V predstavitvi (.pdf) pa si lahko za posamezne ukrepe preberete bistvene spremembe in odprta vprašanja, ki jih je prinesla javna razprava.

 Ta dan pa si je bilo možno ogledati tudi primere dobrih praks Programa razvoja podeželja 2007-2013 (.pdf), katerih bistvena tematika je bila povezana s prilagajanjem na podnebne spremembe. Predstavile so se tri kmetije:

1) Ekološka kmetija Kosec se ukvarja z ekološkim kmetovanjem. Od leta 2007 so vključeni v ukrep Kmetijsko okoljska plačila – podukrep Ekološko kmetovanje (v letu 2012 35,13 ha) in so v okviru ukrepa 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev investirali v nakup kmetijske mehanizacije, nakup zemljišč in postavitev pašnikov za namen izvajanja ekološkega kmetovanja. 

2) Kmetija Krabonja za namakanje zelenjave uporablja namakalni sistem Ormož – Velika Nedelja, ki je bil financiran v okviru Programa razvoja podeželja 20072013 iz ukrepa 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva. Za skladiščenje pridelane zelenjave, ki jo prodaja na lokalni tržnici in na domu pa uporablja skladišče za katerega sredstva je pridobil na ukrepu 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

3) Kmetija Rovšnik je za boj proti pobnebnim spremembam iz ukrepa 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev investirala sredstva v naložbe v namakalno infrastrukturo – nakup in postavitev namakalnega sistema ter obnovo nasada in postavitev mreže proti toči.

Oglejte si tudi uvodni nagovor državne sekretarke mag. Tanja Strniše (mp3).   


Fotogalerija

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi