Srečanje vodilnih partnerjev in predsednikov LAS


  • Datum objave 18.01.2024

Srečanje vodilnih partnerjev in predsednikov LAS

  • Datum objave 18.01.2024

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) je dne 16. januarja 2024 v Gorici pri Slivnici organiziralo srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev vseh slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS).

Srečanje je s svojim dramskim prispevkom o razbojniku Guzaju, Kozjanskem Robin Hoodu, otvorilo Kulturno društvo Gorica pri Slivnici. Udeležence je nato najprej pozdravil mag. Marko Diaci, župan občine Šentjur. Sledil mu je minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, ki je poudaril pomen pristopa LEADER/CLLD. Mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja z Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, je povedala, da lahko lokalne akcijske skupine v januarju pričakujejo potrditve strategij lokalnega razvoja in s tem samih LAS. Mag. Roman Medved, predsednik DRSP, je zaključil pozdravne nagovore z opisom vloge DRSP pri uveljavljanju interesov LAS.

Mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja z Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

 

Sledil je strokovni posvet na temo razvoja podeželskih skupnosti, kjer so predstavniki Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (dr. Irma Potočnik Slavič in Sara Mikolič) ter Razvojne agencije Kozjansko (Kvirina Martina Zupanc in mag. Rajko Antlej) predstavili projekt Rebound – spodbujanje prožnosti v podeželskih skupnostih. Več informacij o tem mednarodnem projektu je na voljo na spletni strani: https://ruralresilience.eu/sl/.

Predstavnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Marjeta Jerič) ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (Simona Laznik) sta predstavili novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Podpora za izvajanje pristopa LEADER/CLLD prihaja iz dveh skladov, katerih organi upravljanja je MKGP za sklad EKSRP ter MKRR za sklad ESRR. Po predstavitvi sta odgovarjali na vprašanja predstavnikov LAS, ki že podrobneje preučujejo Uredbo ter pripravljajo vso potrebno dokumentacijo za objavo javnih pozivov za izbor projektov na ravni LAS.

Vse o intervenciji, Uredbi in predstavitev z dogodka lahko najdete na strani SKP – IRP26 LEADER.

Predstavnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Marjeta Jerič) ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (Simona Laznik) sta predstavili novo Uredbo.

 

Dogodek je sofinanciralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s sredstvi Tehnične pomoči Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2023, v okviru Mreže za podeželje (Poziv Mreže za podeželje – predlogi članov Mreže za podeželje)

 

 

Deli z drugimi