Srečanje mladih kmetov minil v znamenju razprave o potrebnih strukturnih spremembah v kmetijstvu


  • Datum objave 07.12.2022

Pogovor med udeleženci srečanja mladih kmetov, avtor MKGP

Srečanje mladih kmetov minil v znamenju razprave o potrebnih strukturnih spremembah v kmetijstvu

  • Datum objave 07.12.2022
  • PRP 2014-2020

Tradicionalno srečanje mladih prevzemnikov kmetij, ki se je 6. 12. 2022 odvilo v Športni dvorani Medvode, je namenjeno prejemnikom podpore iz naslova podukrepa M6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja 2014-2020. Udeleženci in gosti so razpravljali o izzivih v kmetijstvu, v katerem so potrebne strukturne spremembe, urejeni odnosi v verigi vrednosti in povezanost. Poseben poudarek pa je bil dan tudi pomenu kakovosti življenja na kmetiji in duševnega zdravja kmetov in kmetic.

Dogodka so se udeležili in udeležence pozdravili tudi Janez Pirc, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, mag. Miran Mihelič, direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, in Mateja Korpar, podpredsednica Zveze podeželske mladine Slovenije.

V svojem nagovoru je državna sekretarka Tatjana Buzeti poudarila, da so mladi tisti, na katerih moramo graditi prihodnost našega kmetijstva, zato je treba poklicu kmeta dati ugled v družbi, mladim na podeželju pa omogočiti ustrezno kakovost življenja. Dodala je, da Slovenija odstopa od povprečja EU, saj je le 4,6 % kmetov mlajših od 35 let medtem ko evropsko povprečje znaša 6 %. V prihodnje bo mladim kmetom v pomoč Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027: »Predvidevamo, da bomo v petletnem obdobju izvajanja strateškega načrta s podporami za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov podprli okrog 1.350 mladih kmetov, za katere imamo rezerviranih nekaj manj kot 50 mio EUR javnih sredstev. V okviru dopolnilne dohodkovne podpore za mlade kmete pa ocenjujemo, da bo podporo prejelo približno 2.700 mladih kmetov, tako je v okviru sheme neposrednih plačil zanje vsako leto namenjenih skoraj 2 milijona evrov sredstev.« Dodala je, da je v pripravi tudi Akcijski načrt za mlade za obdobje 2023-2027. Akcijski načrt pozornost namenja tudi generaciji, ki predaja kmetije svojim naslednikom, z ustrezno pravno ureditvijo dedovanja, kot tudi zemljiški, socialni in drugi politiki, ki naj zagotavljajo mehak in učinkovit generacijski prenos upravljanja kmetijskih gospodarstev. Ministrstvo je spomladi začelo s kampanjo za promocijo poklica kmeta »Lepo je biti kmet« s katero želi dvigniti ugled poklica kmeta.

V dopoldanskem delu so bile organizirane številne delavnice. Osrednji gost je bil prof. dr. Aleš Kuhar, ki je razpravljal o trenutnem stanju v kmetijstvu in njegovih izzivih. Poudaril je, da nova definicija aktivnega kmeta ne odgovarja v celoti na trenutne izzive. Ob tem je dodal, da je za ugotavljanje uspešnosti izvajanja politike oz. razvoja kmetijstva in podeželja potrebno spremljati doseganje rezultatov.

Svoje izkušnje sta predstavila tudi mlada prevzemnika. Jaka Kastelic je predstavil svoje izkušnje s prevzemom kmetije in o preusmeritvi intenzivne živinoreje v ekološko pridelavo sadja. Špela Štokelj iz Vipavske doline, mlada prevzemnica družinske vinogradniške kmetije, pa je izpostavila pomen ukrepa Programa razvoja podeželja, ki ji je omogočil prevzem kmetije, saj je na ta način lahko modernizirala proizvodnjo. Zaključila pa z mislijo: »Če nekaj delamo z veseljem, lahko premagamo vse ovire.«

Mladi so v nadaljevanju razpravljali v več delovnih skupinah o aktualnih izzivih kot so višanje stroškov repromateriala in energentov, javna sredstva za sofinanciranje investicij na kmetiji, finančni instrumenti, povezovanje kmetov, pogodbeni odnosi, dodana vrednost na kmetiji in kakovost življenja na kmetiji. Zaključke razprav so predstavili na plenarnem delu srečanja.

Srečanje mladih kmetov organizirajo Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dogodek je podprla Mreža za podeželje s sredstvi Tehnične pomoči PRP 2014-2020.

Razprava med udeleženci srečanja mladih kmetov 2022.

Razprava med udeleženci srečanja mladih kmetov na delavnici, avtor MKGP

Razprava dr. Aleša Kuharja, avtor MKGP

Neposredni pogovor mladih z državno sekretarko Tatjano Buzeti, avtor MKGP

Predstavitev zaključkov delavnic, avtor MKGP

Deli z drugimi