01. 02. 2021 – Spletno srečanje Medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027 s predstavniki lokalnih akcijskih skupin

 

spletno srečanje CLLD

Slika zaslona s spletnega srečanja | Avtor: MKGP

 

V petek, 29. 1. 2021, je preko spleta potekalo prvo letošnje srečanje Medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027 (v nadaljevanju: MDS CLLD 2021-2027) s predstavniki vseh slovenskih lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS). Namen tega in vseh nadaljnjih srečanj je skupna priprava ustreznih podlag za zagotovitev čimprejšnjega začetka in učinkovitega izvajanja CLLD v novem programskem obdobju.  

Srečanja so se udeležili predstavniki vseh 37 LAS-ov, saj sta bili ključni temi srečanja pripravljalna podpora in pogoji za oblikovanje LAS v programskem obdobju 2021-2027. Predlagane predloge omenjenih tematik je MDS CLLD 2021-2027 pripravila na osnovi predlogov terena, ki so bili podani na različnih delavnicah organov upravljanja z LAS-i, od leta 2018 naprej, ter na podlagi predlogov, ki so jih LAS-i že predhodno poslali po elektronski pošti.

Vodja MDS CLLD 2021-2027 je podala informacijo, da bo pripravljalna podpora predvidoma za vse LAS-e, na osnovi Uredbe 2020/2220/EU, ki podaljšuje programsko obdobje EKSRP za 2 leti, izplačana iz EKSRP sredstev. Predstavljena sta bila način izračuna višine ter način deljenega plačila pripravljalne podpore.

V nadaljevanju se je razprava dotaknila spremenjenih pogojev območja LAS: dvig minimalnega števila prebivalcev iz 10.000 na 15.000 ter minimalni obseg 3 sosednjih občin. V primeru upoštevanja kot samostojnih pogojev, bi prvi vplival na en obstoječi LAS, medtem ko drugi na dva obstoječa LAS-a. Izpostavilo se je tudi vprašanje načina razmejitve LAS med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo, saj se območje 3 LAS-ov ne sklada s to razmejitvijo.

Zbrane je nagovoril dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot predstojnik ministrstva, kjer je sedež MDS CLLD 2021-2027. V svojem nagovoru je izpostavil ključno vlogo LAS-ov pri celostnem razvoju Slovenije, še posebej pri razvoju podeželja, ohranjanju kmetijstva ter povezovanju vseh deležnikov na določenem območju LAS. Omenil je primere dobrih praks povezovanja v sedanjem programskem obdobju ter pozval LAS-e k nadaljevanju identificiranja mikro območij, v okviru katerih bi s pomočjo različnih virov financiranja pripomogli k nadaljnjemu razvoju. Opredelil se je tudi do povečanja sredstev za pristop LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (več kot obveznih 5 %), predvsem za izvedbo regijskih  pristopov razvoja preko LAS-ov.

V prvi polovici leta 2021 sta predvideni še vsaj dve srečanji MDS CLLD 2021-2027 z vsemi LAS-i. Srečanje v marcu bo fokusirano na možne poenostavljene oblike stroškov pri izvajanju pristopa CLLD (poenostavljenje oblike stroškov pri izvajanju projektov ter poenostavljenje oblike stroškov za vodenje in animacijo). Na tretjem srečanju, ki je predvideno v aprilu, bo govora o poenostavitvah strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021-2027.

Tako LAS-i kot ostali deležniki, vključeni v lokalni razvoj, ste vabljeni k predložitvi predlogov poenostavitev, ki jih lahko posredujete na elektronski naslov MDS CLLD 2021-2027, in sicer clldpo2020.mkgp@gov.si.

 

>> GRADIVO: Predstavitev Medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027

 

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi