Spreminja se uredba, ki ureja ukrep sodelovanje

Vir: Adobestock

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v četrtek, 29. 7. 2021, v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta uredba celovito ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje, med drugim tudi izvajanje projektov v okviru Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 28. 8. 2021.

Kaj prinaša sprememba?

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se med vire, na podlagi katerih se bo izvajal ukrep Sodelovanje v obdobju 2021-2025, uvajajo sredstva EURI. Ta sredstva se bodo v skladu s potrjeno 10. spremembo Programa razvoja podeželja 2014-2020 financirala iz prispevka EKSRP v višini 100 %.

Dodatno se uvajajo tudi poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev ter odpravljajo nekatere zaznane ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja, med drugim se širi nabor poenostavljenih oblik stroškov.

Zaradi zaznanih potreb po zastareli raziskovalni infrastrukturi v kmetijskem sektorju se pri projektih EIP uvaja sofinanciranje stroškov naložb v opremo, stroje, vključno z laboratorijsko opremo, programsko opremo, patente in licence, s katerimi bo olajšano razvijanje inovativnih rešitev in znanja, ki jih kmetijski sektor potrebuje za doseganje okoljskih in podnebnih ciljev.

Vabljeni, da podate pripombe

Vaše pripombe, predloge ali dopolnitve lahko pošljete na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do torka, 28. 8. 2021.

Predlog predpisa je dostopen na spletni strani e-demokracije.

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

 

 

 

 

Deli z drugimi