Sprememba uredbe, ki ureja naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020


  • Datum objave 09.10.2023

Avtorica: N. Gruden

Sprememba uredbe, ki ureja naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020

  • Datum objave 09.10.2023

Vlada je na seji 5. oktobra 2023 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020).

V uredbi se spreminja vrsta in opis naložbe na gorskih območij, in sicer naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. V okviru teh naložb bo podprt nakup kmetijske mehanizacije, namenjene kmetovanju na območjih z omejenimi dejavniki (OMD) in ne zgolj kmetovanju na gorskih območjih. Poleg tega se pri podukrepu 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva natančneje opredeljuje, da se pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo zadruge oziroma njeni člani, lahko upoštevajo tudi potrebe oziroma kapacitete zadruge, ki ima lastno primarno kmetijsko pridelavo.

Hkrati se z dopolnitvijo uredbe ureja izvajanje podukrepa 4.4 za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev. Z uvedbo omenjenega podukrepa se zagotavljajo izboljšanje kakovosti tal, preprečitev trajne izgube zgornjega dela tal na vetrno izpostavljenih območjih ter izvajanje naravovarstvenih funkcij protivetrnih pasov.


Povezava do Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

Deli z drugimi