Sprememba Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027


  • Datum objave 13.11.2023

Avtor. F. Medved

Sprememba Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

  • Datum objave 13.11.2023

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

35. člen veljavne Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 določa, da se v primeru priznane višje sile pri posamezni shemi intervencije Sheme za podnebje in okolje podpora lahko dodeli v sorazmernem delu. S spremembo predmetne uredbe pa se omenjeni člen dopolni z izjemo za leto 2023, da se v primeru dokazanih in pravilno sporočenih primerov nastanka višje sile ali izjemnih okoliščin dodeli plačilo v celoti za vse zahtevke intervencij zbirne vloge za leto 2023, in ne le za zahtevke za intervencijo Plačila za naravne in druge omejitve, določena neposredna plačila in plačila Natura 2000. Plačilo se v celoti dodeli samo za tisti zahtevek oziroma površino, žival, za katero je bila višja sila ali izjemna okoliščina v postopku individualne obravnave ugotovljena, dokazana in je bila višja sila tudi sporočena v skladu s predpisanimi postopki.


Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027
Deli z drugimi