Sprememba Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027


  • Datum objave 18.01.2024

KS Mala Nedelja. Foto: KS Mala Nedelja.

Sprememba Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

  • Datum objave 18.01.2024

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Sprememba je bila v Uradnem listu objavljena dne 12. 1. 2024.

Predmetna uredba določa izvajanje intervencij v obliki neposrednih plačil iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN SKP 2023-2027), ki se je začelo leta 2023. Predlog novele uvaja nekatere spremembe pri posameznih intervencijah neposrednih plačil, ki so potrebne zaradi sprememb strateškega načrta z dne 29. 9. 2023, oziroma so potrebne zaradi izvedbenih izkušenj v letu 2023, ki je bilo prvo leto izvajanja novih intervencij neposrednih plačil.

Uredba o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 

Deli z drugimi