Sprememba uredbe o izvajanju ukrepa sodelovanje


  • Datum objave 18.10.2021

Sprememba uredbe o izvajanju ukrepa sodelovanje

  • Datum objave 18.10.2021

 

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014-2020) ter jo objavila v Uradnem listu RS.

Izvajanje PRP 2014-2020 se, na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi EU uredb glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022, podaljšuje za dve leti.

V skladu s predmetno uredbo so bila Sloveniji dodeljena dodatna sredstva Unije za razvoj podeželja iz EKSRP, in sicer 134.545.025 evrov za leto 2021 in 110.170.192 evrov za leto 2022 ter v višini 73.294.157 evrov.

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje se med vire, na podlagi katerih se bo izvajal ukrep Sodelovanje v obdobju 2021-2025, uvajajo dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij Unije – sredstva EURI. Na podlagi sredstev EURI in te uredbe bodo v letih 2021 in 2022 objavljeni javni razpisi za projekte, ki bodo prispevali k odpornemu, trajnostnemu in digitalnemu okrevanju kmetijskega sektorja, zlasti s področja kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, učinkovite uporabe virov, preciznega in pametnega kmetovanja, inovacij in digitalizacije, krožnega gospodarstva ter doseganja okoljskih in podnebnih ciljev ter zavez evropskega zelenega dogovora.

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje se uvajajo tudi poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev ter odpravljajo nekatere ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja, med drugim se širi nabor poenostavljenih oblik stroškov.

Zaradi zastarele raziskovalne infrastrukture v kmetijskem sektorju se pri projektih Evropskega partnerstva za inovacije uvaja tudi sofinanciranje stroškov naložb v opremo, stroje, vključno z laboratorijsko opremo, patente in licence, s katerimi bo olajšano razvijanje inovativnih rešitev in znanja, ki jih kmetijski sektor potrebuje za doseganje okoljskih in podnebnih ciljev.

 

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Deli z drugimi