Sprememba Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027


  • Datum objave 12.02.2024

Avtor: Arhiv MKGP

Sprememba Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

  • Datum objave 12.02.2024

Vlada je na seji v četrtek, 7. februarja 2024, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN 2023–2027).

Uredba o izvajanju intervencij za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanje se spreminja zaradi sprememb SN 2023–2027, in nekaterih redakcijskih popravkov, ki so bili potrebni zaradi lažjega izvajanja intervencije in dostopnosti podpor upravičencem ter boljšega razumevanja posameznih določb.

Sprememba Uredbe je pripravljena na podlagi sprememb SN 2023–2027, ki se nanašajo na:

  • razširitev upravičenosti na imetnike čebeljih družin in tistih, ki so v obdobju petih let že bili vpisani v Register kmetijskih gospodarstev (RKG), vendar ne za isti KMG_MID (to je neponovljiva identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, ki je osnova za vodenje RKG), ki je predmet prenosa,
  • trimesečni odlog vključitve v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,
  • znižanje vstopnega praga za vlagatelje z gorskih kmetij,
  • poenotenje dolžine izvajanja poslovnega načrta za oba sklopa mladih kmetov,
  • povečanje deleža izplačila prvega obroka, sprememba pogojev za pavšalni dodatek 5.000 evrov za vse vrste izobrazbe, dodatni pavšalni dodatek se dodeli tudi, če mladi kmet ob oddaji vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo po metodologiji FADN (mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev), 20 odstotni dodatek na vsoto pavšalov se dodeli, če ima mladi kmet ob oddaji vloge na javni razpis v uporabi 50 odstotkov kmetijskih zemljišč, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, ob oddaji zahtevka za izplačilo drugega obroka, pa morajo imeti v uporabi 80 odstotkov zemljišč, ki izpolnjujejo te pogoje.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

Deli z drugimi