Sprememba Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2023


  • Datum objave 13.11.2023

Avtor: M. M. Pipan

Sprememba Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2023

  • Datum objave 13.11.2023

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2023.

44. člen veljavne Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2023 določa, da upravičenec, ki zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, določenih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ne more izpolniti svojih obveznosti v zvezi s posameznimi zahtevami iz intervencije dobrobit živali, za katere je vložil zahtevek, obdrži pravico do sorazmernega dela plačila za te zahteve.

S spremembo predmetne uredbe pa se prej navedeni člen spremeni tako, da se v primeru dokazanih in pravilno sporočenih primerov nastanka višje sile ali izjemnih okoliščin dodeli plačilo v celoti. Plačilo se v celoti dodeli samo za tisti zahtevek oziroma žival, za katero je bila višja sila ali izjemna okoliščina v postopku individualne obravnave ugotovljena, dokazana in je bila višja sila tudi sporočena v skladu s predpisanimi postopki.

Sprememba uredbe je pripravljena zaradi letošnjih izjemnih vremenskih dogodkov in njihovih posledic, predvsem tistih, v začetku avgusta.


Uredba o spremembah Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2023
Deli z drugimi