Sprejeta Uredba o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027


  • Datum objave 18.03.2024

Avtor: Arhiv MKGP

Sprejeta Uredba o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027

  • Datum objave 18.03.2024

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027.

Uredba ureja izvedbo intervencij naložbe v ureditev gozdne infrastrukture, naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu, naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo ter naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027. Določa namen podpore, vlagatelje in upravičence, upravičene stroške, pogoje za odobritev podpore, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje.


Uredba o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027

Deli z drugimi