Sprejeta uredba, ki ureja preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov


  • Datum objave 05.04.2023

Požar v borovem gozdu, avtor: Oleg Doroshenko / depositphotos.com.

Sprejeta uredba, ki ureja preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

  • Datum objave 05.04.2023

Vlada RS je konec meseca marca izdala Uredbo o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Omenjena uredba omogoča sofinanciranje izvedbe ukrepov protipožarnega varstva gozdov, in sicer ureditev protipožarne infrastrukture.

Podpora bo namenjena gradnji, rekonstrukciji ali protipožarnemu vzdrževanju protipožarnih presek, protipožarnih stez, protipožarnih zidov, prostorov za izvenletališko pristajanje helikopterjev ter namenske ureditve vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.

Povezava na sprejeto uredbo:

Uredba o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

Deli z drugimi