Sprejeta novela Uredbe o pravilih pogojenosti


  • Datum objave 28.03.2023

Avtor: D. G. Miška

Sprejeta novela Uredbe o pravilih pogojenosti

  • Datum objave 28.03.2023

Vlada je izdala novelo Uredbe o pravilih pogojenosti. Novela uredbe popravlja redakcijske napake v veljavni Uredbi o pravilih pogojenosti in jo dopolnjuje v nekaj točkah, predvsem pri nekaj zahtevah ter odstotkih zmanjšanja plačil pri več zahtevah.

Gre za nabor obveznih pravil oz. standardov, ki so bili do sedaj poznani pod nazivom navzkrižna skladnost in je ravno tako razdeljena na dva sklopa: dobro kmetijsko in okoljsko stanje zemljišč (DKOP) z 9 standardi in na predpisane zahteve ravnanja (PZR) z 11 standardi. Vsebinsko je pogojenost zahtevnejša od navzkrižne skladnosti, saj je večina standardov postala strožja, prav tako se je na seznam standardov dodalo nekatere, deloma spremenjene, prakse zelene komponente neposrednih plačil iz obdobja 2015-2022. Zavezanci za izpolnjevanje standardov DKOP in PZR so vsi, ki prek zbirne vloge uveljavljajo podpore.

Predvideno je tudi, da se povečajo odstotki znižanj za upravne sankcije pri veliki resnosti namernih kršitev, vključno s popravljivimi in stalnimi posledicami kršitev. To pomeni, da bodo v prihodnje hude in očitno namerne kršitve zakonodaje, ki je del pogojenost, sankcionirane strožje (tudi 100%, torej brez izplačila vseh intervencij, ki se uveljavljajo za dotično leto).

 

Novela Uredbe o pravilih pogojenosti je dostopna na portalu PisRS.

Deli z drugimi