Sprejeta je bila Uredba o izvajanju intervencij kmetijske politike za leto 2023


  • Datum objave 27.03.2023

Avtor: A. Cerar

Sprejeta je bila Uredba o izvajanju intervencij kmetijske politike za leto 2023

  • Datum objave 27.03.2023

Vlada je izdala Uredbo o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023. Uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom. Vključuje postopke za izvedbo intervencij kmetijske politike.

Vsebina uredbe je povezana z naslednjimi uredbami:

  • uredbo, ki ureja neposredna plačila iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027,
  • uredbo, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027
  • uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali za leto 2023.

Uredba določa podrobnejše postopke prej omenjenih uredb in sicer oddaje zbirne vloge, obrazcev zbirne vloge in pripadajočih prilog, upravnih pregledov vključno s pregledi, ki se izvajajo s pomočjo sistema za spremljanje površin, preglede na kraju samem ter v primeru ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev upravičenosti tudi upravne sankcije. Poleg navedenega uredba ureja še nekatere druge določbe, v zvezi z višjo silo in naravnimi okoliščinami, prenosom gospodarstva na drugega nosilca v času roka za oddajo zbirne vloge in v času po izteku tega roka in pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo, ki se nanašajo zgolj na ukrep prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov iz uredbe, ki ureja izvajanje podpornega programa v vinskem sektorju in intervencijo OMD. Ureja tudi izvedbo intervencij, ki so podrobno vsebinsko opredeljene v treh uredbah navedenih v prejšnjem odstavku. Rok za oddajo zbirnih vlog se začne 31. marca 2023 in traja do 10. julija 2023. Plačila za intervencije iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike  se sofinancirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, za intervencije iz ostalih dveh uredb iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Uredba ureja samo izvedbo intervencij v letu 2023, za prihodnja leta se za vsako posamezno leto sprejme nova uredba o izvedbi intervencij kmetijske politike.

 

Uredbo o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023 si lahko preberete v Uradnem listu RS, številka 34, z dne 24. 3. 2023 (stran 3216)

Deli z drugimi