Slovenija v postopku priprave Strateškega načrta SKP 2023-2027

Slovenija v postopku priprave Strateškega načrta SKP 2023-2027 izmenjuje poglede s članicami EU

Konec letošnjega marca so se predstavniki Slovenije in Hrvaške srečali na temo mladih kmetov, na katerem so si izmenjali izkušnje na področju podpor mladim kmetom iz sedanjega programskega obdobja. Ugotovljene so bile podobnosti pri izvajanju in nekatere podobne težave. Za prihodnje programsko obdobje Hrvatje, tako kot mi, iščejo možnosti za podporo novim kmetom in prenosnikom, vendar skupaj čakamo natančnejšo definicijo novega kmeta in delegirane akte Evropske komisije. V aprilu je potekalo srečanje v ožji strokovni skupini še na temo vodij kmetijskih gospodarstev, vpisa v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in družinskega kmetijskega gospodarstva (OPG) ter izmenjave izkušenj na tem področju.

V aprilu so se predstavniki ministrstva srečali s hrvaškimi predstavniki in izmenjali izkušnje tudi na temo dosedanjega izvajanja ukrepov II. stebra SKP. Ukrepi, ki so bili predmet izmenjave: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), Ekološko kmetovanje in Dobrobit živali ter predloge intervencij zelene arhitekture za novo programsko obdobje (shema za podnebje in okolje, KOPOP). Ugotovili so, da se soočamo s podobnimi težavami, veliko skupnih točk pa so našli tudi pri izzivih, ki nas čakajo v prihodnje. Zato so se dogovorili, da s srečanji nadaljujejo na konkretnih vsebinah in vprašanjih, ki zadevajo zeleno arhitekturo.

V maju pa so se srečali tudi z Avstrijci in ugotovili, da imamo nekatere podobne težave in izzive, kot so npr. slabšanje stanja na območjih Natura 2000, povezava sheme za podnebje in okolje ter ukrepa KOPOP, s strani Evropske komisije smo prejeli tudi nekatera podobna priporočila. Avstrijo poznamo kot državo z visokim deležem površin vključenih v ekološko kmetovanje (več kot 25 %), visok pa je tudi delež kmetijskih gospodarstev, vključenih v ukrep KOPOP (80 %). K visokem vključevanju v ekološko kmetovanje so pripomogle zahteve trga, ki je povpraševalo po ekoloških proizvodih, in vlaganju v promocijo pri potrošnikih. V Avstriji, podobno kot v Sloveniji, pripravljajo rezultatsko usmerjeno intervencijo KOPOP, ki jo tudi še razvijajo. Dogovor na sestanku je bil, da se bodo srečanja nadaljevala še naprej na konkretnih intervencijah.

Deli z drugimi