Sektorski sestanki za pripravo Strateškega načrta SKP

Specifični cilji nove skupne kmetijske politike

V okviru posvetovanja z deležniki organizira MKGP v maju številne sestanke s predstavniki posameznih sektorjev.

Namen sestankov je določitev ključnih ciljev sektorjev za obdobje naslednjih 10 let, ki bodo namenjeni tudi usmeritvam pri oblikovanju ukrepov bodočega Strateškega načrta SKP 2023-2027.

Od 11. 5. 2021 so tako potekali sestanki s predstavniki:

Na sestankih so imeli predstavniki sektorjev možnost predstaviti predloge ključnih ciljev panog čemur je sledila tudi razprava. Razprava je tekla tudi o intervencijah v prehodnem obdobju v letih 2021 in 2022 kot tudi o interevencijah Strateškega načrta SKP v obdobju 2023-2027. Sklepi posameznih sestankov so se večinoma navezovali na dogovore, da predstaviki sektorja pripravijo in uskladijo skupni predlog ključnih ciljev posameznega sektorja za obdobje naslednjih 10 let in jih posredujejo na MKGP.

Do konca maja so predvideni še sestanki s sektorjem konjereje (21. 5.), govedoreje (24. 5.), perutninarstva (25. 5.) in drobnice (26. 5.).

Prijava na e-novice

Deli z drugimi