S tremi razpisi čebelarstvu namenjenih 40 tisoč evrov sredstev


  • Datum objave 12.04.2023

Avtor: L. Tarfila

S tremi razpisi čebelarstvu namenjenih 40 tisoč evrov sredstev

  • Datum objave 12.04.2023

V Uradnem listu RS so bili v petek, 7. aprila 2023, objavljeni trije javni razpisi s področja čebelarstva, in sicer 2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022, 3. javni razpis za Sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 in 2. javni razpis za ukrep Vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v letu 2022.

Vsi trije razpisi se nanašajo na obdobje od 1. avgusta do 31. decembra 2022. Skupno je razpisanih nekaj več kot 40 tisoč evrov sredstev.

2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022 v obdobju od 1. avgusta do 31. decembra 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v podaljšanem programskem letu 2022 od 1. avgusta do 31. decembra 2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. Za isto opremo navedeno iz točke 3.1 javnega razpisa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat. Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od 1. avgusta do vključno 31. decembra 2022. Skupna višina sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 22.650 evrov.

Rok za oddajo vlog je začel teči danes in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 8. maja 2023 do 23.59.

Razpis in razpisna dokumentacija.

3. javni razpis za Sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 v obdobju od 1. avgusta do 31. decembra 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 v obdobju od 1. avgusta do 31. decembra 2022. Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od 1. avgusta do vključno 31. decembra 2022. Stroški nakupa zdravil, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 50 evrov brez vštetega DDV pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, in najmanj 300 evrov brez vštetega DDV pri drugih čebelarjih. V okviru tega javnega razpisa je možno sofinanciranje le tistih zdravil, ki so navedena na seznamu točke 5.3 tega javnega razpisa. Skupna višina sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 8.542 evrov.

Rok za oddajo vlog je začel teči 8. aprila 2023  in traja do vključno 8. maja 2023 do 23.59.

Razpis in razpisna dokumentacija.

2. javni razpis za ukrep Vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v letu 2022 v obdobju od 1. avgusta do 31. decembra 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzdrževanja čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022 v obdobju od 1. avgusta do 31. decembra 2022. Namen razpisa je podpora za zagotovitev optimalnega delovanja čebelnjakov za prenos znanja. Podpora se dodeli za učne čebelnjake, ki so bili vzpostavljeni in izplačani za programski leti 2021 in 2022 iz 14.a člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21, 97/21, 84/22 in 39/23). Višina sredstev za izvajanje javnega razpisa znaša do 9.129 evrov.

Rok za oddajo vlog je začel teči 8. aprila 2023  in traja do vključno 8. maja 2023 do 23.59.

Razpis in razpisna dokumentacija.

Deli z drugimi